DËSHIRONI TË STUDIONI NË UNIBA?
APLIKO ONLINE NË FAKULTETIN SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE INDUSTRIVE KREATIVE

Informohuni lidhur me programet e studimit

Njësia edukon profesionistët e së nesërmes në një sërë fushash dhe disiplinash të arsimit të lartë me përqendrimin të veçantë në shkenca kompjuterike, arkitekturë dhe industri kreative. Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe Industrive Kreative u mundëson studentëve, akademikëve dhe studiuesve të zhvillojnë njohuri dhe inovacione të avancuara dhe praktike; është një strukturë krijuese, ndërdisiplinore, ku studentët dhe hulumtuesit punojnë së bashku në projekte novatore dhe ndërvepruese të kërkimit për industritë kreative…

BACHELOR

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite.

– * Arkitekturë (5 vjet – Program i Integruar)

– Dizajn interieri dhe produkti

– Informatikë e Aplikuar

– Shkenca Kompjuterike

MASTER PROFESIONAL

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

– Komunikim digjital

– Menaxhim i Teknologjisë së Informacionit

MASTER I SHKENCAVE

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

– * Arkitekturë (5 vjet – Program i Integruar)

– Informatikë e Aplikuar

DIPLOMA PROFESIONALE

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

– Teknik për Pajisjet Elektronike dhe TIK

– Teknik në prodhime digjitale dhe software

* : Programi i integruar 5-vjeçar “Master i Shkencave”
** : Program që do të aktivizohet së shpejti

APLIKO ONLINE

Për të aplikuar online, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm

  * Emër

  * Mbiemër

  * Email

  * Numri Cel

  * Burimi nga i cili jeni informuar për programet në UniBa?

  * Zgjidhni nivelin e studimit që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Emri i shkollës së mesme

  * Nota mesatare e shkollës së mesme

  * Emri i universitetit

  * Nota mesatare e diplomës bachelor


  NA KONTAKTONI

  Për çdo pyetje në lidhje me procesin e aplikimit dhe regjistrimit mund të na kontaktoni:

  UNIVERSITETI BARLETI

  Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
  Email: [email protected]

  ZYRA E PRANIMIT

  Cel: +355 69 20 41 222
  Email: [email protected]

  PROGRAMET E STUDIMIT

  Zbuloni më shumë rreth programeve të studimit në Universitetin Barleti