DËSHIRONI TË STUDIONI NË UNIBA, FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE?

Informohuni lidhur me programet e studimit

Hapja e këtij Fakulteti synon zhvillimin e kompetencave të nevojshme të këtyre profesionistëve në ushtrimin e profesionit, kërkimin shkencor dhe klinik, si dhe rritjen e cilësisë në formimin dhe edukimin e profesionistëve në fushën e shkencave mjekësore dhe të shëndetit…

BACHELOR

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite.

– * Infermieri

– * Fizioterapi

– * Farmaci (5 vjet – Program i Integruar)

– * Stomatologji (5 vjet – Program i Integruar)

MASTER I SHKENCAVE

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

– * Farmaci (5 vjet – Program i Integruar)

– * Stomatologji (5 vjet – Program i Integruar)

– Menaxhim, financim dhe politika shëndetësore

* : Programi i integruar 5-vjeçar “Master i Shkencave”
** : Program që do të aktivizohet së shpejti

APLIKO ONLINE

Për të aplikuar online, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm

  * Emër

  * Mbiemër

  * Email

  * Numri Cel

  * Burimi nga i cili jeni informuar për programet në UniBa?

  * Zgjidhni nivelin e studimit që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Emri i shkollës së mesme

  * Nota mesatare e shkollës së mesme

  * Emri i universitetit

  * Nota mesatare e diplomës bachelor


  NA KONTAKTONI

  Për çdo pyetje në lidhje me procesin e aplikimit dhe regjistrimit mund të na kontaktoni:

  UNIVERSITETI BARLETI

  Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
  Email: [email protected]

  ZYRA E PRANIMIT

  Cel: +355 69 20 41 222
  Email: [email protected]

  PROGRAMET E STUDIMIT

  Zbuloni më shumë rreth programeve të studimit në Universitetin Barleti