DËSHIRONI TË STUDIONI NË UNIBA?
APLIKO ONLINE NË FAKULTETIN E EKONOMISË, QEVERISJES DHE DREJTËSISË

Informohuni lidhur me programet e studimit

Fakulteti i Ekonomisë, Qeverisjes dhe Drejtësisë në Universitetin “Barleti” është një kombinim unik i tri departamenteve: Ekonomia , Ligji dhe Qeverisja. Të trija këto fusha krijojnë mundësi të mëdha për të vepruar sa në nivel departamentesh ashtu edhe si një trup unik për të rrokur në gjerësi problematikat e qeverisjes së mirë dhe kërkimit shkencor, për të mundësuar studime të plota të nevojshme për vendin…

MASTER PROFESIONAL

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

– Lidership dhe Menaxhim Burimesh Njerëzore

– Marketing dhe Menaxhim Operacionesh

MASTER I SHKENCAVE

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

– E drejtë tregtare

– E Drejtë Penale dhe Kriminologji

– * Drejtësi (5 vjet – Program i Integruar)

– Politika Evropiane dhe Administrim Publik

– Kontabilitet

– ** Menaxhim

DIPLOMA PROFESIONALE

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

– Teknik në Operacione Biznesi, Marketing dhe Shitje

* : Programi i integruar 5-vjeçar “Master i Shkencave”
** : Program që do të aktivizohet së shpejti

APLIKO ONLINE

Për të aplikuar online, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm

  * Emër

  * Mbiemër

  * Email

  * Numri Cel

  * Burimi nga i cili jeni informuar për programet në UniBa?

  * Zgjidhni nivelin e studimit që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Emri i shkollës së mesme

  * Nota mesatare e shkollës së mesme

  * Emri i universitetit

  * Nota mesatare e diplomës bachelor


  NA KONTAKTONI

  Për çdo pyetje në lidhje me procesin e aplikimit dhe regjistrimit mund të na kontaktoni:

  UNIVERSITETI BARLETI

  Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
  Email: [email protected]

  ZYRA E PRANIMIT

  Cel: +355 69 20 41 222
  Email: [email protected]

  PROGRAMET E STUDIMIT

  Zbuloni më shumë rreth programeve të studimit në Universitetin Barleti