DËSHIRONI TË STUDIONI NË UNIBA?
APLIKO ONLINE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE SOCIALE, TURIZMIT DHE SPORTIT

Informohuni lidhur me programet e studimit

Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit (FSHSTS), është një njësi kryesore e re e Universitetit Barleti. Krijimi i saj reflekton ndjeshmërinë e Universitetit për drejtimet relativisht të reja të aktivitetit akademik dhe përshtatjen e veprimtarisë të UB me trendin bashkëkohor të organizimit dhe bashkëveprimit të një njësie kryesore që trajton drejtime studimi që kombinohen dhe bashkëveprojnë, duke mbuluar nevoja gjithnjë e më evidente të shoqërisë moderne. Në këtë kontekst FSHSTS synon të materializojë dhe konkretizojë trendin e ri të interesave të shoqërinë në një strukturë akademike universitare që të plotësojë gradualisht të gjitha parametrat e nevojshmë për të ofruar diploma cilësore dhe aplikative në tregun e punës në këto drejtime që janë e projektohen të jenë edhe më të rëndësishme në të ardhmen për shoqërinë.

BACHELOR

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite.

– Menaxhim në Turizëm, Rekreacion dhe Evente

– Psikologji

– Punë Sociale

– Edukim Fizik dhe Sporte

– Aktivitet fizik, shëndet dhe dietologji

MASTER I SHKENCAVE

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

– Mësuesi në Edukim Fizik e Sporte

– Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi

– Psikologji Klinike

– Punë sociale në Sistemin Arsimor

DIPLOMA PROFESIONALE

Programet me karakter profesional janë deri në 2 vite akademike, me ngarkesë deri në 120 kredite.

– Operator në Udhëtime, Turizëm dhe Hoteleri

– Operator dhe këshillues në përkujdesje shëndetësore

* : Programi i integruar 5-vjeçar “Master i Shkencave”
** : Program që do të aktivizohet së shpejti

APLIKO ONLINE

Për të aplikuar online, ju lutemi plotësoni formularin e mëposhtëm

  * Emër

  * Mbiemër

  * Email

  * Numri Cel

  * Burimi nga i cili jeni informuar për programet në UniBa?

  * Zgjidhni nivelin e studimit që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Zgjidhni Programin që ju intereson

  * Emri i shkollës së mesme

  * Nota mesatare e shkollës së mesme

  * Emri i universitetit

  * Nota mesatare e diplomës bachelor


  NA KONTAKTONI

  Për çdo pyetje në lidhje me procesin e aplikimit dhe regjistrimit mund të na kontaktoni:

  UNIVERSITETI BARLETI

  Tiranë, Rruga Frang Bardhi, Selitë
  Email: [email protected]

  ZYRA E PRANIMIT

  Cel: +355 69 20 41 222
  Email: [email protected]

  PROGRAMET E STUDIMIT

  Zbuloni më shumë rreth programeve të studimit në Universitetin Barleti